بخش‌‌‌‌های گوناگون گل زعفران

در ایران زعفران را بر اساس قسمت‌‌‌‌های مختلف آن، به گروه‌‌‌‌های زیر دسته بندی می‌کنیم:


1- زعفران نگین:


این نوع زعفران کاملا قسمت کلاله از خامه تفکیک می‌شود و ضخیم تر از زعفران پوشال است.

از نظر حجم و زیبایی بسیار فوق العاده است.


2- زعفران سرگل:


در محاوره‌‌‌‌های عامیانه به آن زعفران سر قلم گفته می‌شود.

در این نوع قسمت‌‌‌‌های زرد زعفران به وسیله ی الکتریسیته ساکن یا قیچی جدا می‌شود.

این نوع زعفران کاملا قرمز است و در انگلیسی به آن قرمز کامل(All Red) گفته می‌شود.


3- زعفران پوشال:


در این نوع زعفران طول کلاله نسبت به خامه بیشتر است، و این دو به یکدیگر متصل هستند.این نوع زعفران با ۳-۲ میلی متر خامه همراه است.


4- زعفران دسته:


این نوع زعفران شامل کلاله‌‌‌‌های همراه با خامه است.

بخش قرمز رنگ زعفران (کلاله) همراه با دسته بصورت مرتب روی هم قرار گرفته اند و به کمک نخ بهداشتی بصورت دسته پیچیده شده اند.

قسمت قرمز در آن بین 75- 70 %و قسمت سفید (خامه) بین 30- 25 % است.


5- کنج یا سفید:


انت‌‌‌‌های کلاله، زعفران سفید یا خامه نامیده می‌شود.