بخش های گوناگون گل زعفران

 

در ایران زعفران را بر اساس قسمت های مختلف آن، به گروه های زیر دسته بندی می کنیم:


1- زعفران نگین:


این نوع زعفران کاملا قسمت کلاله از خامه تفکیک می شود و ضخیم تر از زعفران پوشال است.

از نظر حجم و زیبایی بسیار فوق العاده می باشد.


2- زعفران سرگل:


در محاوره های عامیانه به آن زعفران سر قلم گفته می شود.

در این نوع قسمت های زرد زعفران به وسیله ی الکتریسیته ساکن یا قیچی جدا می شود.

این نوع زعفران کاملا قرمز است و در انگلیسی به آن قرمز کامل(All Red) گفته می شود.


3- زعفران پوشال:


در این نوع زعفران طول کلاله نسبت به خامه بیشتر است، و این دو به یکدیگر متصل هستند.این نوع زعفران با ۳-۲ میلی متر خامه همراه است.


4- زعفران دسته:


این نوع زعفران شامل کلاله های همراه با خامه است.

بخش قرمز رنگ زعفران (کلاله) همراه با دسته بصورت مرتب روی هم قرار گرفته اند و به کمک نخ بهداشتی بصورت دسته پیچیده شده اند.

قسمت قرمز در آن بین 75- 70 %و قسمت سفید (خامه) بین 30- 25 % می باشد.


5- کنج یا سفید:


انتهای کلاله، زعفران سفید یا خامه نامیده می شود.